Večina prevajalskih agencij ima ustaljene postopke za proces prevajanja besedil. Procedura se začne s povpraševanjem stranke po prevodu besedila. Pri povpraševanju je pomembno, da stranka navede ali potrebuje samo prevod besedila, ali pa naj prevod vključuje tudi lekturo besedila, ki izboljša kakovosot ciljnega prevoda. Potem, ko so znani parametri željene storitve prevajalska agencija oblikuje ponudbo, ki jo pošlje stranki. Če se stranka strinja s ponudbo za prevajanje, prevajalska agencija začne s prevajanjem. Po koncu prevoda se končni prevod besedila pošlje stranki oziroma ga lahko stranka tudi sama pride iskat na sedežu prevajalske agencije.