Dodiplomski študijski program Mednarodna komunikacija in prevajanje, ki ga ponuja nemška Univerza v Hildesheimu, se posveča tako praktičnim vsebinam, ki so za bodoče prevajalce zelo pomembne, kot tudi znanstvenim osnovam mednarodne komunikacije in prevajalske dejavnosti. Od študijske reforme v Nemčiji leta 2009 študij obsega pet semestrov študija v Hildesheimu, semester študija v tujini, ki praviloma poteka v drugem letniku in kot zaključek študija diplomsko nalogo in ustni izpit. Kot osnovni jezik študija seveda velja nemški jezik, poleg tega pa morajo izbrati dva od treh tujih jezikov, ki jih program ponuja (angleščina, španščina in francoščina). Za španščino in fracoščino ponujajo tudi začetni tečaj, s katerim študenti osvežijo znanje jezika, za angleščino pa tovrstni tečaj ni predviden. Po uspešnem zaključku študija se nekateri diplomanti odločijo za delo v prevajalski agenciji, mnogo pa se jih odloči za nadaljnji študij, predvsem s področja prevajanja, med katerim se tudi specializirajo za določena področja prevajanja. Mmnogi se tako kasneje posvetijo prevajanju pravnih besedil, tehničnim prevodom ali pa podnaslavljanju.