Sodni prevodi

Pozdravljeni na spletni strani sodni-prevajalec.com, kjer bo govora predvsem o vseh vrstah sodno overjenih prevodov: poslovnih besedil, diplom, pogodb, finančnih dokumentov, rojstnih listov, spričeval,...

Prevajanje

Preden naročimo sodni prevod

Ker sodni prevodi stanejo več kot navadni prevodi se predhodno pri tisti ustanovi, kjer bomo sodni prevod rabili natančno pozanimamo za katere dokumente potrebujemo sodni prevod. Vsaka nepotrebna stran za katero opravimo sodni prevod nas stane do 50 EUR zato se nam vsekakor izplača natančno informirati. Te informacije nam sodni prevajalec ali prevajalska agencija ne moreta dati. Kadar prevajamo dokumente katerih originale nikakor ne moremo predati naprej najprej opravimo overjeno kopijo originalnega dokumenta, ki stane samo dober euro in nato se sodni prevod opravi za overjeno kopijo.

Dodiplomski študijski program Mednarodna komunikacija in prevajanje, ki ga ponuja nemška Univerza v Hildesheimu, se posveča tako praktičnim vsebinam, ki so za bodoče prevajalce zelo pomembne, kot tudi znanstvenim osnovam mednarodne komunikacije in prevajalske dejavnosti. Od študijske reforme v Nemčiji leta 2009 študij obsega pet semestrov študija v Hildesheimu, semester študija v tujini, ki praviloma poteka v drugem letniku in kot zaključek študija diplomsko nalogo in ustni izpit. Kot osnovni jezik študija seveda velja nemški jezik, poleg tega pa morajo izbrati dva od treh tujih jezikov, ki jih program ponuja (angleščina, španščina in francoščina). Za španščino in fracoščino ponujajo tudi začetni tečaj, s katerim študenti osvežijo znanje jezika, za angleščino pa tovrstni tečaj ni predviden. Po uspešnem zaključku študija se nekateri diplomanti odločijo za delo v prevajalski agenciji, mnogo pa se jih odloči za nadaljnji študij, predvsem s področja prevajanja, med katerim se tudi specializirajo za določena področja prevajanja. Mmnogi se tako kasneje posvetijo prevajanju pravnih besedil, tehničnim prevodom ali pa podnaslavljanju.

Pregled prevoda pred tiskom

Pred tiskom je potrebno besedilo prevoda še skrbno pregledati ter popraviti slovnične, skladenjske in slogovne napake. To je potrebno storiti kljub temu, da je prevod opravil kakovosten in zanesljiv ponudnik prevajalskih storitev, ki je lahko naprimer tehnični prevajalec za tehnično prevajanje in temeljito pozna podjetje. Oblikovalci ali tiskarji ali administrativno osebje lahko v zadnjem trenutku naredijo neupravičene spremembe ali spregledajo majhne napake v sicer kakovostno prevedenem dokumentu. Tudi najmanjše napake lahko pri naslovniku zmanjšajo zaupanje v projekt, izdelek ali storitev podjetja, zato je potrebna skrbnost in upoštevanje pravil ciljnega jezika. Končnih popravkov ni priporočljivo sporočati po telefonu, temveč v pisni obliki, da jih ni mogoče spregledati.

Postopek za prevajanje besedil

Večina prevajalskih agencij ima ustaljene postopke za proces prevajanja besedil. Procedura se začne s povpraševanjem stranke po prevodu besedila. Pri povpraševanju je pomembno, da stranka navede ali potrebuje samo prevod besedila, ali pa naj prevod vključuje tudi lekturo besedila, ki izboljša kakovosot ciljnega prevoda. Potem, ko so znani parametri željene storitve prevajalska agencija oblikuje ponudbo, ki jo pošlje stranki. Če se stranka strinja s ponudbo za prevajanje, prevajalska agencija začne s prevajanjem. Po koncu prevoda se končni prevod besedila pošlje stranki oziroma ga lahko stranka tudi sama pride iskat na sedežu prevajalske agencije.

Sodni prevodi so prevodi, ki jih izvajajo posebne vrste prevajalci. Gre za prevajalce, ki so sodno zapriseženi oziroma so s posebnim sklepom imenovani za stalne sodne tolmače. Gre za posebno zahtevne vrste prevodov.